×

منوی اصلی

false
true

◽️باران که می‌آید، آهسته برانیم. ◽️بدون اجازه همسایه، از صدای بلند موزیک در مهمانی‌ها_ در منزل_ استفاده نکنیم. حقوق همسایه رو نادیده نگیریم و اونها رو در جریان بذاریم. ◽️در مکان های عمومی اگر فرد سالمندی ایستاده، ما ننشینیم. ◽️در مترو و اتوبوس به افراد زل نزنیم، مخصوصاً تو گوشی‌هاشون ◽️موقع رانندگی داخل ماشین بغلی را نگاه نکنیم. ◽️وقتی چراغ سبز می‌شود، با بوق اعلام نکنیم. ◽️به رانندگی خانوم‌ها خرده ...

◽️ کشتیبان که تو باشی ما را چه جای ...

تلنگر: ذهن شما ▫️ترسناک ترين جاى جهان ذهن شماست. ▫️عمل باشيد نه عکس العمل، صدا باشيد نه انعکاس صدا. ▫️مراقب بدن خود باشيد ، زيرا تنها جايى است که تا آخر عمر در آن زندگى مى کنيد. ▫️اجازه ندهيد رفتار ديگران آرامش درونى شما را بهم بزند. ▫️آرزو کردن براى اينکه جاى شخص ديگرى باشيد، يعنى ناديده گرفتن خودتان. ▫️ارزش شما با رفتار ديگران با شما ، تعيين نمى شود. ▫️اگر کسی کار اشتباهی انجام داد ، همه خوبی هايش را فراموش ...

false