×

منوی اصلی

false
true

مگر سر آوردی ◽️در زمان جنگهای روس و ایران در دوره فتحعلی شاه قاجار که شکست لشکر ایران نزدیک شد یکی از دراویش بنام "حاج میرزا محمد اخباری" نزد شاه رفت و متعهد شد که تا چهل روز سر سردار روسی بنام "اشپختر"را تحویل دهد و همزمان پیشگوئی کرد که ممکن است بر سر این کار سر خود را نیز از دست بدهد. به همین منظور در زاویه حرم شاه عبدالعظیم به چله نشست و در روز موعود خبر کشته شدن سردار روسی را به اطلاع شاه رسانیدند و چون خبری از سر نشد شاه او ...

◽️قوز بالا قوز: ◽️شبى مردی صاحب قوز از خواب برخواست. گمان كرد سحر شده، بلند شد و به حمام رفت. از سر آتشدان حمام كه گذشت صدای ساز و آواز به گوشش خورد. اعتنا نكرد و به داخل رفت.وارد گرمخانه كه شد جماعتی را ديد در حال رقص و بزنم و پايكوبى. او نيز بنا كرد به آواز خواندن و رقص و شادى. در حال رقص چشمش به پاهاى جماعت رقصنده افتاد و متوجه سم آن ها شد و پى برد كه اين جماعت از اجنه هستند. گرچه بسيار ترسید اما خود را به خدا سپرد و به روی آنها ...

❇️ ضرب المثل: کوله چاقو نتانه که دازه کار بوکونه (ضرب المثل غرب گیلان) 🔹ترجمه: چاقوی کند که نمی تواند کار داس را بکند 🔸توضیح: هرکسی رابهر کاری ساختند❇️ ضرب المثل: می ببه انگشوشته سرخاک فونوکونه (ضرب المثل گالشی) 🔹ترجمه: روی انگشت بریده من خاک نمی ریزد(نمی پاشد) 🔸توضیح: ازآن بیرحمهاست؛ آب توبه به حلق کس نمی ریزد فاتحه هم برای قبر آدم نمی فرستد.❇️ ضرب المثل: روسوائه زبیل دوده (ضرب المثل شرق گیلان) 🔹ترجمه: رسوایی ...

false