×

منوی اصلی

false
true

اقتصادی: اقتصاد ایران از رکود خارج می شود. ◽️ پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول: رشد اقتصادی ایران تا سال ۲۰۲۴، مثبت خواهد شد. ◽️ تورم از سال آینده با شیبی محسوس کاهش خواهد ...

اقتصادی  رونمایی از اپلیکیشن اعلام روزانه قیمت‌ها وزیر صمت : برای ۱۰۰ کالای پرمصرف و اساسی، اپلیکیشن اعلام قیمت‌ها را طراحی کردیم که در آن به صورت روزانه قیمت‌ها اعلام خواهد شد و در آینده نزدیک از این اپلیکیشن رونمایی خواهد شد. ...

false