×

منوی اصلی

false
true

بره سر رودبار 19 دیلمان 30 خصیل دشت املش 10تا 15 کلیشم30 اسالم به خلخال30 پونل به خلخال20 آبینام دیلمان30 لشکان 25 شوییل 30 جیرنده 15 مازی کوته60 ملکوت ...

شنبه: نیمه ابری و ابری/ کاهش دما و وزش باد در بعضی از ساعات بارانی، ارتفاعات بارش برفیکشنبه: نیمه ابری و ابری/ در بعضی از ساعات و برخی نقاط بارش باران، سرد، ارتفاعات بارش برف/گاهی کاهش ناپایداریدوشنبه و سه شنبه: نیمه ابری و ابری/ سرد و در برخی نقاط و بعضی از ساعات بارانی، بارش برف در ارتفاعاتچهارشنبه: کمی صاف تا نیمه ابری و ابری/ احتمال بارش بارانپنجشنبه و جمعه: احتمال ورود سیستمی فوق ...

شنبه: نیمه ابری و ابری/ کاهش دما و وزش باد در بعضی از ساعات بارانی، ارتفاعات بارش برفیکشنبه: نیمه ابری و ابری/ در بعضی از ساعات و برخی نقاط بارش باران، سرد، ارتفاعات بارش برف/گاهی کاهش ناپایداریدوشنبه و سه شنبه: نیمه ابری و ابری/ سرد و در برخی نقاط و بعضی از ساعات بارانی، بارش برف در ارتفاعاتچهارشنبه: کمی صاف تا نیمه ابری و ابری/ احتمال بارش بارانپنجشنبه و جمعه: احتمال ورود سیستمی فوق ...

false